Các biện pháp ngăn chặn trong tố tụng hình sự năm 2019

0
gioithieu
gioithieu
gioithieu
gioithieu

Biện pháp ngăn chặn là một trong những biện pháp rất quan trọng trong tố tụng hình sự được cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng áo dụng với bị can, bị cáo, người bị tình nghi phạm tội.

Khi tiến hành tố tụng cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng có quyền áp dụng các biện pháp: Giữ người trong trường hợp khẩn cấp, bắt người (bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, bắt người phạm tội quả tang, bắt người đang bị truy nã, bắt bị cáo, bị can để tạm giam, bắt người bị yêu cầu dẫn độ), tạm giữ, tạm giam, bảo lĩnh, đặt tiền để đảm bảo, cấm đi khỏi nơi cư trú, tạm hoãn xuất cảnh. Các biện pháp này được gọi chung là các biện pháp ngăn chặn

Biện pháp ngăn chặn là biện pháp do cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng áp dụng với người bị tình nghi là phạm tội, bị can, bị cáo nhằm mục đích ngăn chặn việc người đó bỏ trốn, tiêu hủy chứng cứ, gây khó khăn cho việc điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án hoặc tiếp tục phạm tội.

Mục đích của việc áp dụng biện pháp ngăn chặn là nhằm ngăn chặn người bị tình nghi, bị can, bị cáo bỏ trốn, tiêu hủy chứng cứ, làm khó khăn trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án, hoặc tiếp tục phạm tội.

Biện pháp ngăn chặn là biện pháp mang tính chất phòng ngừa, không mang tính chất trừng trị. Việc áp dụng biện pháp ngăn chặn còn phải căn cứ vào từng vụ việc cụ thể, tính chất mức độ của chủ thể để các cơ quan, người tiến hành tố tụng có áp dụng hay không.

Các biện pháp ngăn chặn trong BLTTHS tạo cơ sở cho cơ quan tiến hành tố tụng áp dụng để ngăn chặn tội phạm, giảm bớt những thiệt hại có thể xảy ra cho xã hội.

Biện pháp ngăn chặn góp phần đảm bảo cho các hoạt đồng tố tụng không bị kéo dài do đã ngăn chặn, không để người bị tình nghi là thực hiện tội phạm có thể cản trở, gây khó khăn trong quá trình giải quyết vụ án. Đồng thời ngăn chặn được việc bị can, bị cáo bỏ cản trở quá trình thi hành án, qua đó đảm bảo hiệu lực thực tế của bản án mà tòa án đã tuyên

Việc quy định cụ thể các biện pháp ngăn chặn giúp cho người, cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng áp dụng các biện pháp giúp bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ lợi ích nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân. Các quy định trong tố tụng hình sự về biện pháp ngăn chặn cũng là một trong những căn cứ để xem xét, xử lý những hành vi áp dụng biện pháp ngăn chặn mà xâm phạm đến quyền con người, quyền công dân.

Căn cứ theo Khoản 1 Điều 109 BLTTHS, để kịp thời ngăn chặn tội phạm hoặc khi có căn cứ chứng minh người bị buộc tội sẽ gây khó khăn trong việc điều tra, truy tố, xét xử, hoặc tiếp tục phạm tội hoặc để đảm bảo thi hành án, cơ quan người có thẩm quyền trong phạm vi của mình có thể áp dụng biện pháp giữ người trong trường hợp khẩn cấp, bắt, tạm giữ, tạm giam, bảo lĩnh, đặt tiền để đảm bảo, cấm đi khỏi nơi cư trú, tạm hoãn xuất cảnh.

Theo quy định trên thì biện pháp ngăn chặn gồm: giữ người trong trường hợp khẩn cấp, bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, bắt người phạm tội quả tang, bắt người bị truy nã, bắt bị can, bị cáo để tạm giam, tạm giữ, tạm giam, bảo lĩnh, đặt tiền để đảm bảo, cấm đi khỏi nơi cư trú, tạm hoãn xuất cảnh. Các biện pháp ngăn chặn chỉ được áp dụng khi có các căn cứ: Để ngăn chặn kịp thời tội phạm, có căn cứ chứng tỏ người bị buộc tội sẽ cản trở trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử; khi có căn cứ chứng tỏ người bị buộc tội sẽ tiếp tục phạm tội, bỏ trốn, để đảm bảo thi hành án.