Hiếp dâm bạn rồi quay video, đòi tiền chuộc thì bị xử lý như thế nào?- KHÔNG ĐẠT

0
gioithieu
gioithieu
gioithieu
gioithieu

Câu hỏi: Con trai tôi đã hiếp dâm bạn H khóa dưới, có quay video lại. Sau đó dùng video đe dọa gia đình H trả tiền để chuộc video. Nó có thể bị xử phạt những tội gì.

I. Cơ sở pháp lý

Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017

II. Nội dung tư vấn

Đối với trường hợp của con trai bạn như đã nêu ở trên, chúng tôi xin được tư vấn như sau:

Hành vi hiếp dâm bạn H khóa dưới, sau đó quay video lại; rồi dùng video để đe dọa gia đình bạn H có thể bị xử phạt về những tội sau:

 • Tội hiếp dâm
 • Tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi
 • Tội làm nhục người khác
 • Tội cưỡng đoạt tài sản

Sau đây, chúng tôi sẽ phân tích khả năng phạm tội trong từng trường hợp cụ thể:

 1. Tội hiếp dâm

Ở trong trường hợp trên, nếu con trai bạn hiếp dâm bạn H khóa dưới đã từ đủ 16 tuổi trở lên thì sẽ bị xử lý về “Tội hiếp dâm”.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 141 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017:

Điều 141. Tội hiếp dâm

1.50 Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác trái với ý muốn của nạn nhân, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm.

Trong trường hợp có tình tiết tại Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4 Điều 141 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017. Con trai bạn sẽ có thể bị phạt tù từ 7 năm đến 15 năm hoặc thậm chí bị phạt tù đến 20 năm, chung thân. Các tình tiết đó bao gồm:

 • Có tổ chức;
 • Đối với người mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh;
 • Nhiều người hiếp một người;
 • Phạm tội 02 lần tr lên;
 • Đối với 02 người trở lên;
 • Có tính chất loạn luân;
 • Làm nạn nhân có thai;
 • Gây thương tích, gây tổn hại cho sức khỏe hoặc gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% trở lên;
 • Tái phạm nguy hiểm.
 • Biết mình bị nhiễm HIV mà vẫn phạm tội;
 • Làm nạn nhân chết hoặc tự sát.
 • Phạm tội đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi.

Ngoài ra, theo quy định tại Khoản 5 Điều 141, con trai bạn còn bị cấm hành nghề, cấm đảm nhiệm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm.

2. Tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi

Trong trường hợp con trai bạn hiếp dâm bạn H mà bạn H chưa đủ 16 tuổi thì sẽ bị xử lý về “Tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi”

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 142 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017:

Điều 142. Tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi

1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

a) Dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi trái với ý muốn của họ;

b) Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người dưới 13 tuổi.

Trong trường hợp có tình tiết tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 142 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017. Con trai bạn sẽ có thể bị phạt tù từ 7 năm đến 20 năm hoặc thậm chí bị phạt tù chung thân cho đến tử hình. Các tình tiết đó bao gồm:

 • Có tính chất loạn luân;
 • Làm nạn nhân có thai;
 • Gây thương tích, gây tổn hại cho sức khỏe hoặc gây ri loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% trở lên
 • Đối với người mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh;
 • Phạm tội 02 lần trở lên;
 • Đối với 02 người trở lên;
 • Tái phạm nguy hiểm.
 • Có tổ chức;
 • Nhiều người hiếp một người;
 • Đối với người dưới 10 tuổi;
 • Gây thương tích, gây tổn hại cho sức khỏe hoặc gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên;
 • Biết mình bị nhiễm HIV mà vẫn phạm tội;
 • Làm nạn nhân chết hoặc tự sát.

Ngoài ra, theo quy định tại Khoản 4 Điều 142, con trai bạn còn bị cấm hành nghề, cấm đảm nhiệm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm.

3. Tội làm nhục người khác

Hành vi quay video của con trai bạn khi hiếp dâm bạn H có đủ căn cứ để cấu thành “Tội làm nhục người khác”

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 155 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017:

Điều 155. Tội làm nhục người khác

1. Người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác, thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm.

Trong trường hợp có tình tiết tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 155 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017. Con trai bạn sẽ có thể bị phạt tù từ 3 tháng đến 5 năm.

4. Tội cưỡng đoạt tài sản

Việc con trai bạn hiếp dâm bạn H. Sau đó có hành vi đe dọa gia đình bạn H để đòi tiền chuộc có thể cấu thành nên “Tội chiếm đoạt tài sản” ngay cả trong trường hợp chưa lấy được tiền.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 170 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017:

Điều 170. Tội cưỡng đoạt tài sản

1. Người nào đe dọa sẽ dùng vũ lực hoặc có thủ đoạn khác uy hiếp tinh thần người khác nhằm chiếm đoạt tài sản, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

Trong trường hợp có tình tiết tại Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4 Điều 170 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017. Con trai bạn sẽ có thể bị phạt tù từ 3 năm đến 10 năm, thậm chí 20 năm.

Ngoài ra, người phạm tội này có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.