Phân biệt tội phạm với các vi phạm pháp luật khác

0
gioithieu
gioithieu
gioithieu
gioithieu

tội phạm và vi phạm pháp luật (vi phạm hành chính, vi phạm kỷ luật, vi phạm dân sự) có những điểm giống nhau. Chúng đều là những hành vi gây nguy hiểm cho xã hội, trái pháp luật, có lỗi và phải chịu trách nhiệm pháp lý . Tuy nhiên giữa tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác có những điểm khác nhau cơ bản. Cụ thể như sau:

1.Về nội dung chính trị xã hội (tính chất nguy hiểm cho xã hội)

Tội phạm với các vi phạm pháp luật khác đều nguy hiểm cho xã hội, song tội phạm phải là hành vi nguy hiểm cho xã hội đáng kể, còn các vi phạm pháp luật khác là những vi phạm nguy hiểm cho xã hội chưa đáng kể, hoặc một số hành vi cũng gây nguy hiểm cho xã hội nhưng chưa được luật hình sự quy định nên cũng chưa được coi là tội phạm.

Trong quá trình làm luật, các nhà làm luật luôn căn cứ vào tính chất nguy hiểm cho xã hội để làm căn cứ để xét một hành vi là tội phạm hay không phải tội phạm. Nếu hành vi gây nguy hiểm đáng kể cho xã hội phải xử lý bằng các biện pháp hình sự thì mới đáp ứng được yêu cầu đấu tranh phòng ngừa vi phạm theo đó các hành vi mới được coi là tội phạm. Trong quá trình làm luật, các nhà làm luật luôn cố gắng đưa ra những tiêu chí cụ thể để xét một hành vi nào gây nguy hiểm đáng kể cho xã hội. Có những hành vi mà ngay chính hành vi đó đã được xác định là gây nguy hiểm đáng kể cho xã hội, còn một số hành vi khác thì phải căn cứ vào hậu quả thiệt hại mà hành vi đó gây ra mới có thể kết luật được là hành vi gây nguy hiểm cho xã hội, hoặc bản thân hành vi còn phải căn cứ vào nhân thân người thực hiện.

2.Về hình thức pháp lý

Tội phạm là hành vi được quy định tại luật hình sự, vi phạm pháp luật khác thì được quy định trong các luật khác, như luật hành chính, luật lao động, luật dân sự…

Trong quá trình xây dựng luật, các nhà làm luật đã cân nhắc hành vi nguy hiểm cho xã hội nào được đưa vào luật hình sự để quy định là tội phạm. Chỉ có được quy định trong luật hình sự, hành vi cụ thể nào đó mới được coi là tội phạm. Khi xem xét một hành vi nào đó có được coi là tội phạm hay không thì trước tiên các nhà áp dụng pháp luật phải căn cứ vào hành vi đó có được quy định trong bộ luật hình sự hay không. Nếu hành vi đó không được quy định trong bộ luật hình sự thì có thể khẳng định ngay rằng hành vi đó không phải là tội phạm. Nếu hành vi được quy định trong bộ luật hình sự thì mới xem xét xem hành vi đó có nguy hiểm đáng kể cho xã hội hay không để xác định hành vi đó có phải tội phạm hay hành vi vi phạm pháp luật khác.

3.Về hậu quả pháp lý

Hậu quả pháp lý của tội phạm là hình phạt, còn hậu quả pháp lý của các loại vi phạm khác là hình phạt kỷ luật, trách nhiệm hành chính, dân sự….

hậu quả pháp lý của tội phạm là hậu quả pháp lý nghiêm khắc nhất so với tất cả các hành vi vi phạm khác. Trách nhiệm hình sự được Tòa án ra bản án về hình phạt đối với chủ thể thực hiện hành vi phạm tội. Các trách nhiệm pháp luật khác thì không gắn với bản án của tòa án về hình phạt và không đi kèm với quyết định hình phạt.