Tổ chức lại doanh nghiệp theo luật doanh nghiệp 2014

0
gioithieu
gioithieu
gioithieu
gioithieu

Công ty Luật Bảo Trung tư vấn miễn phí pháp luật doanh nghiệp, tổ chức lại doanh nghiệp theo Luật doanh nghiệp 2014….. Luật Bảo Trung tiến hành tư vấn thông qua việc phân tích và giải thích từng vấn đề. Quý khách vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn Luật Bảo Trung 1900.6579 để được giải đáp mọi thắc mắc.

Tổ chức lại doanh nghiệp bao gồm: chia;tách;hợp nhất;sáp nhập hay chuyển đổi doanh nghiệp là cơ cấu tái thiết;cấu trúc lại doanh nghiệp để phù hợp với thực tế của doanh nghiệp;phù hợp với những mục tiêu mà doanh nghiệp hướng tới. 

Các hình thức tổ chức lại doanh nghiệp là một trong những biện pháp giúp doanh nghiệp tăng quy mô hoặc giảm quy mô kinh doanh và sản xuất; giúp doanh nghiệp cải thiện khả năng sản xuất kinh doanh.

Luật Bảo Trung xin tư vấn tới quý khách hàng vấn đề trên như sau:

1.Cơ sở pháp lý

 • Luật doanh nghiệp 2014

2. Nội dung tư vấn

Tổ chức lại doanh nghiệp khi nào ?

 • Có sự thay đổi về chiến lược kinh doanh
 • Sự thay đổi về quản trị doanh nghiệp
 • Có mâu thuẫn giữa các cổ đông trong doanh nghiệp
 • Số lượng thành viên không đủ số lượng tối thiểu
 • Nhằm nâng cao nang lực cạnh tranh, sản xuất của doanh nghiệp

Hệ quả của việc tổ chức lại doanh nghiệp:

 • Sự thay đổi về quy mô của doanh nghiệp
 • Làm thay đổi hình thức pháp lý của doanh nghiệp từ việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp như từ doanh nghiệp tư nhân sang công ty cổ phần.
 • Tạo ra các doanh nghiệp mới và làm biến mất các doanh nghiệp đang tồn tại.
 • Ảnh hưởng tới sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp.

Các hình thức tổ chức lại doanh nghiệp được quy định từ Điều 192 tới Điều 199 Luật doanh nghiệp 2014. Cụ thể như sau:

 1. Chia doanh nghiệp

Đối tượng:
Là công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần; hai loại doanh nghiệp này được chia lại sẽ hình thành các doanh nghiệp cùng loại.
Chia lại doanh nghiệp sẽ làm giảm quy mô của của công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần;tuy nhiên lại làm tăng số lượng doanh nghiệp; thành viên, cổ phần, phần vốn góp,cổ đông cùng với tài sản tương ứng với giá trị phần vốn góp;cổ phần được chia sang cho các công ty mới theo tỷ lệ sở hữu trong công ty bị chia và tương ứng giá trị tài sản được chuyển cho công ty mới.

Hệ quả pháp lý:
Việc chia lại công ty trách nhiệm hữu hạn hay công ty cổ phần sẽ làm thay đổi hình thức pháp lý của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần;công ty bị chia chấm dứt tồn tại sau khi các công ty mới được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Các công ty mới phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về nghĩa vụ mà doanh nghiệp cũ chưa hoàn thành( nghĩa vụ tài chính, nghĩa vụ với người lao động, thuế…)

2. Tách doanh nghiêp

Đối tượng:
Tách doanh nghiệp thường là công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn.
Công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần có thể tách bằng cách chuyển một phần tài sản, quyền và nghĩa vụ của công ty hiện có (sau đây gọi là công ty bị tách) để thành lập một hoặc một số công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần mới (sau đây gọi là công ty được tách) mà không chấm dứt tồn tại của công ty bị tách.

Phương thức thực hiện:

 • Một phần phần vốn góp, cổ phần của các thành viên;cổ đông cùng với tài sản tương ứng với giá trị phần vốn góp;cổ phần được chuyển sang cho các công ty mới theo tỷ lệ sở hữu trong công ty bị tách và tương ứng giá trị tài sản được chuyển cho công ty mới.
 • Toàn bộ phần vốn góp;cổ phần của một hoặc một số thành viên;cổ đông cùng với tài sản tương ứng với giá trị cổ phần;phần vốn góp của họ được chuyển sang cho các công ty mới.

Hệ quả pháp lý:

 • Công ty bị tách phải đăng ký thay đổi vốn điều lệ và số lượng thành viên tương ứng với phần vốn góp;cổ phần và số lượng thành viên giảm xuống đồng thời với đăng ký doanh nghiệp các công ty mới.
 • Sau khi đăng ký doanh nghiệp công ty bị tách và công ty được tách phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ về tài chính, tài sản;trừ trường hợp công ty bị tách;công ty mới thành lập; chủ nợ, khách hàng và người lao động của công ty bị tách có thỏa thuận khác.

3. Hợp nhất doanh nghiệp.

Đối tượng là công ty trách nhiệm hữu hạn;công ty cổ phần;công ty hợp danh. Các doanh nghiệp này hợp nhất bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền , nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang công ty hợp nhất.

Hệ quả pháp lý đó là sau khi có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, các công ty bị hợp nhất chấm dứt tồn tại; công ty hợp nhất được hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ tài sản khác của các công ty bị hợp nhất.

4. Sáp nhập doanh nghiệp.

Đối tượng: Công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh.
Cách thức sáp nhập: Một hoặc một số công ty (sau đây gọi là công ty bị sáp nhập) có thể sáp nhập vào một công ty khác (sau đây gọi là công ty nhận sáp nhập) bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang công ty nhận sáp nhập. 

Hệ quả pháp lý.

Khi có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty bị sáp nhập chấm dứt tồn tại; công ty nhận sáp nhập được hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp;chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán;hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị sáp nhập.

5. Chuyển đổi loại hình công ty.

Đối tượng:

 • Công ty TNHH có thể chuyển đổi thành công ty cổ phần và ngược lại.
 • Doanh nghiệp tư nhân có thể chuyển đổi thành công tyTNHH.

Hậu quả pháp lý: Sau khi đăng ký kinh doanh, công ty được chuyển đổi chấm dứt sự tồn tại; công ty chuyển đổi được hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ về tài sản khác của công ty được chuyển đổi.

Trên đây là tư vấn của Luật Bảo Trung về vấn đề Tổ chức lại doanh nghiệp theo luật doanh nghiệp 2014.

Hệ thống tổng đài trực tuyến 1900.6579

Luật Bảo Trung hân hạnh được giúp đỡ bạn. Quý khách hàng liên hệ trực tiếp hệ thống tổng đài trực tuyến hoặc qua hòm thư lawbaotrung@gmail.com để được luật sư, chuyên gia tư vấn về vấn đề đang gặp phải.Thông qua đó tìm được hướng giải quyết tối ưu nhất, kinh tế nhất và đảm bảo quyền và lợi ích trực tiếp của cá nhân khách hàng.
Quý khách truy cập và theo dõi trang fanpage Luật Bảo Trung để được tư vấn và cập nhật tin tức pháp luật hàng ngày.
Trân trọng./.